Bližši informace o apartmánech na telefonech:
+420 257 322 112
+420 728 377 090
+420 728 311 836

   

Telekomunikace

Aktivní život od nás vyžaduje včasné a operativní získávání informací. K tomu jsou Vám v domě k dispozici všechny technologie 21. stoleti: lokální počítačová síť s okamžitým přístupem k Internetu; telefonní linky, satelitnií televize atd.